Základní kynologická organizace č. 161 - Středočeský kraj

ZPRÁVY PRO ČLENY ZKO

 
Na to stránce jsou vyvěšeny důležité dokumenty pro členy ZKO Kácov, včetně seznamu členů a zápisů ze schůzí. Všechny dokumenty jsou zaheslované, heslo získáte od J. Končela (
tel. 602 346 112)

seznam členů pro rok 2018 zde

termín brigád pro rok 2015 zde

tabulka odpracovaných brigád pro rok 2018 zde

rozpis sekání pro rok 2018 zde

řád cvičiště zde

informace k brigádám:
Brigády jsou od 9:00 hod. do 16:00 hod. (od 12:00 hod. do 13:00 hod pauza na oběd) to znamená 1den= max. 6 hodin odpracovaných brigádnických hodin, možno dle možností a práce i méně.
Každý člen je dle stanov povinen
odpracovat 12 brigádnických hodin za rok, úlevy dle stanov (50%).
Žádosti o náhradní termíny brigád je třeba zaslat nebo sdělit pouze
do konce měsíce srpna, na pozdější žádosti nebude brán zřetel!

zápisy ze schůzí:

výbor ZKO:
7.3.2011, 29.4.2011, 30.10.2011, 18.12.2011,
29.5.2012, 12.8.2012, 28.9.2012,
7.2.2013, 20.3.2013, 16.6.2013, 3.11.2013,
5.1.2014, 1.4.2014, 19.10.2014,
9.3.2015, 6.9.2015, 17.11.2015,

členské schůze:
5.6.2011, 25.11.2011
17.6.2012, 25.11.2012
23.11.2013
9.2.2014,
28.11.2014,