Základní kynologická organizace č. 161 - Středočeský kraj

ZPRÁVY PRO ČLENY ZKO

 
Na to stránce jsou vyvěšeny důležité dokumenty pro členy ZKO Kácov, včetně seznamu členů a zápisů ze schůzí. Všechny dokumenty jsou zaheslované, heslo získáte od J. Končela (
tel. 602 346 112)

seznam členů pro rok 2020 zde

řád cvičiště zde

informace k brigádám:
Brigády jsou od 9:00 hod. do 16:00 hod. (od 12:00 hod. do 13:00 hod pauza na oběd) to znamená 1den= max. 6 hodin odpracovaných brigádnických hodin, možno dle možností a práce i méně.
Každý člen je dle stanov povinen
odpracovat 12 brigádnických hodin za rok, úlevy dle stanov (50%).
Žádosti o náhradní termíny brigád je třeba zaslat nebo sdělit pouze
do konce měsíce srpna, na pozdější žádosti nebude brán zřetel!

zápisy ze schůzí:

výbor ZKO:
7.3.2011, 29.4.2011, 30.10.2011, 18.12.2011,
29.5.2012, 12.8.2012, 28.9.2012,
7.2.2013, 20.3.2013, 16.6.2013, 3.11.2013,
5.1.2014, 1.4.2014, 19.10.2014,
9.3.2015, 6.9.2015, 17.11.2015,

24.2.2019

členské schůze:
5.6.2011, 25.11.2011
17.6.2012, 25.11.2012
23.11.2013
9.2.2014,
28.11.2014,