Základní kynologická organizace č. 161 - Středočeský kraj

STANOVY A ŘÁDY

STANOVY - Vnitřní řád ZKO - ke stažení zde

ŘÁD CVIČIŠTĚ - celé znění ke stažení zde

KLUBOVNA

 • Každý je povinen udržovat pořádek v klubovně, v kuchyni a ve všech prostorách, které užívá.

 • Pomůcky po použití každý uklízí na místo svého určení

 • Po použití nádobí (hrnky, talíře) si každý po sobě umyje a uklidí (zpět do kuchyňské linky), veškeré věci, které si s sebou kdokoliv přinese (PET lahve, pečivo a jiné jídlo, obaly, cigarety) si také po cvičáku odnáší (případně uklidí do police apod.). Na stole nic nezůstává. Udržovat pořádek v lednici.

 • Totéž platí o pomůckách, které si dotyčný přinese s sebou (obojky, vodítky, pešky, ...).

 • Dospělým, psům je vstup do klubovny zakázán (výjimka pouze po dohodě - zranění, silný mráz).

 • Pokud dojde ke zničení věcí či nábytku, opravu zajistí ten, kdo škodu způsobil.

 • V zimním období poslední odcházející zajistí vypuštění vody z vodovodního potrubí (dle osvědčeného postupu).

 • Po konzumaci kávy nebo potravin (majetek ZKO) si každý zapíše odpovídající částku do sešitu "Kantýna".

KOTCE

 • Po použití kotec každý uklidí, byl-li psem znečištěn (výkaly, zvratky, hračky).

 • Zablešený pes nepatří do kotce!!! (desinfekce poté povinná)

 • Kotce po použití zavírat!!!

 • Pokud dojde k poškození kotce, zajistí opravu majitel psa, který škodu způsobil.

CVIČÁK

 • Zákaz volného pobíhání psů bez dozoru psovoda.

 • Každý je odpovědný za svého psa a škody, které pes způsobí, hradí v plné výši majitel.

 • Použité cvičební pomůcky patří zpět do klubovny.

 • Po použití překážek, lavic a stolů dotyčný vše vrací do původního stavu, na své místo.

 • Výkaly v prostoru pro nácvik poslušnosti a obran důsledně každý uklízí po svém psu!!!